Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış
fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.

Madde – 2
SATICI BILGILERI
Adres: Kazımdirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No:63 K:1 D:3 Bornova/İZMİR
Vergi Dairesi: Bornova/İZMİR
Ticaret Sicil No : 228061
Telefon: 0232 999 1 988
E-Posta: iletisim@ohbebuldum.com

Madde – 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: Mucize Fikirler Akademisi İnternet Hizmetleri Limited Şirketi’nin
e-ticaret mağazası ohbebuldum.com ‘a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya
müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve
Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik
gösterebilmektedir.

Madde – 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı
ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün
için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre
içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI
sorumlu tutulamaz.
5.4 ” SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden
sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda
onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş
olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal
edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICIya
ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma
teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir
durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde
teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin
iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya
teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi
haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde
alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi
konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta
aracılığı ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan
gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 – ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim
edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartlari içinde
gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler
SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve
nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin
dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICIya faks veya e-posta yolu ile
ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6
CAYMA HAKKI:
ALICInın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICIya teslim edilmesinin ardından ALICI
tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar
dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında
ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses
veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri
kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,
ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün
değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına
başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün
değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf
malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış,
denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Madde – 7
YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İZMİR TÜKETICI
MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş
bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Yukarı çık